Sibiul tradiţiilor

  • Zone etnofolclorice


    Judeţul Sibiu reprezintă în arealul culturii populare o zonă deosebit de bogată  şi variată, prin confluenţa câtorva sub-zone etnofolclorice importante – Mărginimea Sibiului, Ţara Oltului, Valea Târnavelor, a Hârtibaciului şi a Secaşelor, precum şi prin culoarea pe care o dă convieţuirea pe aceste locuri a românilor, saşilor, rromilor şi maghiarilor. Dovadă stau jocurile populare, cântecele, costumul popular purtat la sărbători, zecile de ansambluri folclorice  şi formaţii de amatori active, centrele meşteşugăreşti şi de artă populară din diferite sate şi artizanii cunoscuţi în ţară şi peste hotare.