Sibiul tradiţiilor

 • Carte etnologică


  CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este recunoscut ca unul dintre editori importanți de carte etnologică din sudul Transilvaniei. La consolidarea acestui statut au contribuit numărul mare de volume editate anual, calitatea şi varietatea studiilor. Astfel, prin intermediul titlurile editate de instituţie, cultura tradiţională este abordată din perspectiva mai largă a culturii naţionale, a cadrului socio-cultural contemporan, dar şi din perspectivă micro-culturală, prin monografii, studii aplicate asupra obiceiurilor sau asupra literaturii populare muzicale şi coregrafice, studii vizând cercetători ai fenomenului etnologic sau reprezentanţi ai scenei muzicii populare sibiene. De asemenea, instituţia editează, în format clasic şi electronic, materiale de promovare ale Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, precum şi revista trimestrială de umor „Acus”, a Cenaclului umoristic „Nicolaus Olahus”.
        „Studii şi comunicări de etnologie” este unicul periodic al Academiei Române care apare neîntrerupt de 20 de ani şi este dedicat culturii tradiţionale. Într-un context editorial dominat de buletine ştiinţifice şi reviste de mici dimensiuni, Studii şi comunicări de etnologie se remarcă a fi singura publicaţie ştiinţifică ce propune o privire exhaustivă asupra culturii tradiţionale, prin abordările interdisciplinare (folclor, etnologie, antropologie, muzeologie, gastronomie şi medicina tradiţionale etc). Prima serie a acestui periodic ştiinţific a apărut în 1978-1982. Activitatea de editare a volumului a fost reluată în 1990, iar din 1992, periodicul este editat sub egida Academiei Române, ca o continuare firească a vechiului periodic şi având aceeaşi structură şi acelaşi redactor şef, Ilie Moise. Din 1998, CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu şi-a asumat suportarea cheltuielilor financiare legate de editarea anuală a volumului. De asemenea, specialiștii Centrului contribuie cu studii de specialitate la fiecare număr din „Studii şi comunicări de etnologie”.

         Pentru achiziţia de cărţi, ne puteţi contacta la sediul instituţiei din Sibiu, str. Tudor Arghezi nr. 13, sau pe adresa de e-mail: contact@traditiisibiene.ro.

  Carte etnologică

  Ilie Moise, FOLCLORISTICA SIBIANĂ - 7,00 lei
  Ilie Moise, ETERNITĂŢI SIBIENE - 3,00 lei 
  Ilie Moise, EFIGII SENTIMENTALE- 15, 00 lei
  Ilie Moise, EFIGII SENTIMENTALE, VOL. II- 35,00 lei
  Septimiu Albini, SCRIERI-3,00 lei
  Cecilia Gândilă, BROŞTENI „LA IZVOR DE SECAŞ MIC”-7, 00 lei
  Pamfil Matei, Vasile Ursan, Dorin Bogdanel, TOPONIMIA COMUNEI JINA - 5, 00 lei
  Mircea Braga, CULTURA – O UTOPIE ASUMATĂ - 5, 00 lei
  Lucreţia Ciobanu, MUNŢILOR, CÂT VEŢI FI VOI...- 13, 00 lei
  Ghe. Pavelescu, ETHNOS, vol. I – 5, 00 lei
  Ghe. Pavelescu, ETHNOS, vol. II - 21, 00 lei
  Ghe. Pavelescu, ETHNOS, vol. IV - 22, 00 lei
  Nicolae Suciu, Ionel Cioc, PE TÂRNAVE-N SUS ŞI-N JOS - 15, 00 lei
  Nicolae Suciu, CORURI- 15, 00 lei
   Nicolae Suciu, IZVOARELE MĂRGINIMII, vol. I - 20, 00 lei
  Nicolae Suciu, IZVOARELE MĂRGINIMII, vol. II - 25, 00 lei
  Nicolae Suciu, IZVOARELE MĂRGINIMII, VOL. III. ANTOLOGIE CORALĂ – 30,00 lei
  Vasile Ursan, FOLCLOR DIN ARDEAL - 12, 00 lei 
  Vasile Ursan, NUME DE PERSOANE ŞI NUME DE LOCURI DIN MĂRGINIMEA SIBIULUI -20, 00 lei
  Viorel Nistor, JUNII SIBIULUI – DIN SUITELE COREGRAFICE REALIZATE DE IOAN ŞI SILVIA MACREA - 30, 00 lei
  Gherasim Rusu Togan, ETNOMUZICOLOGUL ILARION COCIŞIU ÎN VÂLTOAREA DESTINULUI- 20, 00 lei 
  Ilarion Cocişiu, OPERE, VOL. I: STUDII. ARTICOLE- 20, 00 lei
  Maria Sterp, LUNGU-I DRUMUL MUNTELUI - 15, 00 lei
  Theodor Vasilescu, POVESTIRI ÎN RITM DE DANS -20, 00 lei
  Coord Andreea Buzaș, STUDII DE ETNOLOGIE. IN HONOREM prof univ. dr. ILIE MOISE- 40, 00 lei
  Mircea Drăgan, SĂRBĂTORI ȘI OBICEIURI LA ROMÂNII DE PE VALEA HÂRTIBACIULUI, VOL I – 15, 00 lei
  Mircea Drăgan, SĂRBĂTORI ȘI OBICEIURI LA ROMÂNII DE PE VALEA HÂRTIBACIULUI, VOL II – 20,00 lei
  Theodor Vasilescu, SISTEMUL DE NOTARE GRAFICĂ A DANSULUI ŞI MIŞCĂRII -20,00 lei 
  Theodor Vasilescu, PE URMELE DANSULUI. PE URMELE DANSULUI. ARTICOLE NEPUBLICATE ARTICOLE NEPUBLICATE - 20,00 lei
  REȚETE TRADIȚIONALE DIN ZONA SIBIULUI -50,00 lei
  TASTING SIBIU. OLD-TIME RECIPES AND THEIR STORIES- 50,00 lei
  JUNII SIBIULUI-75 DE ANI-70,00 lei
   Theodor Vasilescu, carte „ÎN VÂLTOAREA DANSULUI”-50, 00 lei
  Theodor Vasilescu, carte „ D-ALE DANSULUI”-30,00 lei

  VARIA
  Theodor Vasilescu, SET carte „ÎN VÂLTOAREA DANSULUI” și stick „ÎN VÂLTOAREA DANSULUI. ILUSTRAȚIE PRACTICĂ”-120,00 lei
  STICK „ÎN VÂLTOAREA DANSULUI. ILUSTRAȚIE PRACTICĂ: STUDII DE DANS DE CARACTER.”-70,00 lei
  DVD POPASURI CULINARE ÎN ȚINUTUL SIBIULUI - 12, 40 lei 
  Radu Stănese, VECHI LĂCAȘURI ORTODOXE DIN JUDEȚUL SIBIU - 79, 86 lei
  VEDERI TRADIȚII DIN JUDEȚUL SIBIU - 1,00 lei


  Revista „Studii și comunicări de etnologie”
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul VIII 1994 - 13,00 lei 
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XIV 2000 - 16,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XV 2001 - 16,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XVI 2002 - 23,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XVII 2003 - 23,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XVIII 2004 - 23,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXIII 2009 - 25,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXIV 2010 - 25,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXV 2011 - 20,00 lei 
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXVI 2012 - 20,00 lei 
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXVII 2013 - 90,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXVIII 2014 - 90,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXIX 2015 - 20,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXX 2016 - 25,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXXI 2017 - 35,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXXII 2018 - 40,00 lei 
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXXIII 2019 – 50,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXXIV 2020 – 60,00 lei
  STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXXV 2021-55,00 lei