Despre noi

 • Prezentare


  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul - Junii” Sibiu iniţiază, implementează şi coordonează proiecte în domeniul culturii tradiţionale privind conservarea, transmiterea şi valorificarea faptelor de cultură populară. Promovează obiceiurile, tradiţiile şi creaţia populară din fiecare zonă etnofolclorică a judeţului, din marile zone etnofolclorice ale țării, precum și cultura specifică minorităților conlocuitoare și a altor popoare. Această instituţie publică de cultură a fost înfiinţată în anul 1968 şi funcţionează sub autoritatea CONSILIULUI JUDEŢEAN SIBIU.
   
  Activitatea instituției cunoaște o spectaculoasă diversificare, ce permite oferirea unei game largi de evenimente și manifestări culturale: festivaluri folclorice naţionale şi internaționale, spectacole folclorice, cercetări în teren, seri tradiționale cu specific culinar, târguri ale creatorilor populari, expoziţii, editări de carte cu profil etnologic, programe educaţionale etc.
  Patru MANIFESTĂRI CULTURALE organizate anual de instituție fac parte din categoria de proiecte mari, atât prin numărul de artiști prezenți, cât și prin numărul de spectatori și telespectatori: Festivalul-Concurs al Cântecului Popular Românesc „Lucreţia Ciobanu” (dedicat tinerilor interpreți de muzică populară), Festivalul Internaţional de Folclor „Cântecele Munților” (transformă Sibiul în citadela folclorului internaţional, prin spectacole în aer liber, seri tradiţionale cu specific culinar, ateliere de dans, spectacole în spații neconvenționale şi parade ale portului popular), „Târgul Olarilor” (cel mai vechi eveniment cultural al oraşului, ce reunește peste 100 de meşteri olari) şi Festivalul Naţional de Folclor „Ioan Macrea” (în cadrul căruia valoroase ansambluri folclorice profesioniste din ţară oferă un regal al cântecului şi jocului tradiţional românesc).
   
  Un segment important este constituit de proiectele de CERCETARE A CULTURII TRADIȚIONALE, majoritatea derulate cu finanțări nerambursabile de la Administrația Fondului Cultural Național: Cercetare interdisciplinară pe Valea Târnavelor (2009), Cercetarea meșteșugurilor tradiționale din județul Sibiu (2010), Cercetarea gastronomiei tradiționale din județul Sibiu (2011), Călători în Ţara Vinului (2016), Cântece din Țara Oltului (2017).
  Valorificarea cercetărilor se realizează prin: evenimente in situ, editarea de cărți de specialitate, editarea de DVD-uri multimedia, revista „Studii și comunicări de etnologie” şi prin montările scenice ale ANSAMBLULUI FOLCLORIC PROFESIONIST „CINDRELUL – JUNII SIBIULUI”. Cea mai veche formaţie de dansuri populare a României (înființată în anul 1944) promovează specificul și diversitatea dansurilor tradiționale prin jocuri bătrânești, suite coregrafice și obiceiuri din marile zone etnofolclorice ale României, spectacole tematice, fapte de cultură tradițională intrate în patrimoniul UNESCO, piese instrumentale de virtuozitate și piese vocale.
  În plan internațional, instituția a colaborat cu peste 70 de PARTENERI din Europa, America de Nord, America de Sud, Asia și Africa, derulând proiecte cu instituții publice locale, regionale sau naționale, cu mediul asociativ și economic. Prestigiul instituției, exemplele de bună practică oferite până în prezent fac ca anual să se primească un număr semnificativ de noi propuneri de colaborare internațională pe segmentele artele spectacolului, turism cultural şi patrimoniu imaterial tradițional.  Colaborarea cu mass-media reprezintă un segment important în cadrul activităţii instituţiei, evenimentele organizate fiind promovate pe canale media locale, regionale, naţionale şi internaţionale.
  CALITATEA EVENIMENTELOR organizate a fost recunoscută în plan național și internațional, prin distincțiile oferite la diferite gale, prin premiile obținute și prin includerea Festivalului  „Cântecele Munților” în calendarul oficial al Consiliului Internațional al Organizatorilor de Festivaluri de Folclor.
   
  CJCPCT „Cindrelul - Junii” Sibiu este instituția care s-a remarcat prin INOVAȚIILE în plan cultural: aici funcționează Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” - prima formație de dansuri populare din România și una dintre cele mai vechi din Europa. Apoi, instituția organizează anual „Târgul Olarilor”, cel mai vechi eveniment cultural din județul Sibiu, și Festivalul „Ioan Macrea”- primul festival național dedicat exclusiv ansamblurilor folclorice profesioniste etc.
  Instituția are o vastă experiență în implementarea proiectelor cu FONDURI NERAMBURSABILE naționale sau europene, derulând în bune condiții peste 50 de proiecte cu finanțări accesate prin Programul Operaţional Regio, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Turismului, Administrația Fondului Cultural Național, Institutul Cultural Român, Consiliul Local Sibiu etc.