Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Prezentare

         Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul - Junii” Sibiu iniţiază, implementează şi coordonează proiecte în domeniul culturii tradiţionale privind conservarea, transmiterea şi valorificarea faptelor de cultură populară. Promovează obiceiurile, tradiţiile şi creaţia populară din fiecare zonă etnofolclorică a judeţului, din marile zone etnofolclorice ale țării, precum și cultura specifică minorităților conlocuitoare. Activitatea instituției se desfășoară sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu.

În ultimii 10 ani, activitatea instituției a cunoscut o spectaculoasă diversificare, ce permite oferirea unei game largi de evenimente și manifestări culturale: spectacole folclorice, târguri ale creatorilor populari, expoziţii, editări de carte cu profil etnologic, festivaluri folclorice naţionale şi internaţionale, programe educaţionale etc.

Patru evenimente organizate anual fac parte din categoria de proiecte mari, prin numărul de artiști, spectatori și telespectatori atraşi: „LUCREȚIA CIOBANU” (festival-concurs al cântecului popular românesc), „CÂNTECELE MUNŢILOR” (transformă Sibiul în citadela folclorului internaţional, prin spectacole, seri tradiţionale, ateliere de dans şi parade ale portului popular), „TÂRGUL OLARILOR” (cel mai vechi eveniment cultural al oraşului, reunește peste 150 de meşteri olari), „IOAN MACREA” (cele mai valoroase ansambluri folclorice profesioniste din ţară oferă un regal al cântecului şi jocului tradiţional românesc).

Campaniile de cercetare constituie un important segment al activității instituției și se materializează prin: evenimente in situ, editarea de cărți de specialitate, DVD-uri multimedia, revista „STUDII ȘI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE” şi prin montările scenice ale ANSAMBLULUI FOLCLORIC PROFESIONIST „CINDRELUL – JUNII SIBIULUI”. Cea mai veche formaţie de dansuri populare a României promovează specificul și diversitatea dansurilor tradiționale prin jocuri bătrânești, suite coregrafice și obiceiuri din zonele etnofolclorice ale României, spectacole tematice, fapte de cultură tradițională intrate în patrimoniul UNESCO, piese instrumentale de virtuozitate și piese vocale.

În plan internațional, instituția are peste 70 de parteneri din Europa, America de Nord, America de Sud, Asia și Africa, derulând proiecte cu parteneri din mediul asociativ, cu instituții publice locale, regionale sau naționale. Prestigiul instituției, exemplele de bună practică oferite până în prezent fac ca anual să se primească un număr semnificativ de noi propuneri de colaborare internațională pe segmentele: artele spectacolului, turism cultural, patrimoniu imaterial tradițional.

C.J.C.P.C.T. „Cindrelul - Junii” Sibiu are o vastă experienţă în implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile naționale sau europene, derulând în bune condiții peste 50 de proiecte cu finanțări accesate prin Programul Operaţional Regio, Administrația Fondului Cultural Național, Institutul Cultural Român, Consiliul Local Sibiu etc.

  

sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse