Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Institutia

    CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE „CINDRELUL - JUNII” SIBIU, instituţie denumită iniţial Casa de Creaţie, a fost înfiinţată în anul 1968, cu rolul de a valorifica şi îndruma cultura populară din zonă. În prezent instituţia funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu.

    Centrul organizează activităţi în domeniul educaţiei permanente şi în domeniul culturii tradiţionale privind conservarea, transmiterea şi valorificarea elementelor de cultură populară. Promovează obiceiurile, tradiţiile şi creaţia populară din fiecare zonă etnofolclorică a judeţului prin târguri ale creatorilor populari, tabere de pictură, expoziţii, festivaluri folclorice naţionale şi internaţionale.

    De-a lungul timpului, Centrul şi-a asumat statutul de principal editor al literaturii etnologice din sudul Transilvaniei, publicând studii şi culegeri semnate de Gh. Şoima, Karl Fisi, Andrei Bucşan, Gh. Pavelescu, Corneliu Dragoman, Marie Luise Schuster, Nicolae Suciu şi Ilie Moise.

    În cadrul Centrului îşi desfăşoară activitatea Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, înfiinţat în anul 1944 de către  maestrul coregraf Ioan Macrea.

    Ansamblul reprezintă o modalitate de transpunere a materialului folcloric într-un spectacol de obiceiuri populare, de îmbinare a cântecului, dansului şi versului popular din Mărginimea Sibiului şi din întreaga ţară, de  prezentare pe marile scene ale lumii, virtuţile artistice ale folclorului românesc, emblema identităţii noastre naţionale.

    Dintre manifestările cu tradiţie derulate de instituţie, amintim festivalurile VARĂ, VARĂ, PRIMĂVARĂ, TIMOTEI POPOVICI, EUROPA CÂNTĂ ŞI DANSEAZĂ, CÂNTECELE MUNŢILOR, TÂRGUL OLARILOR care au fost incluse  în agenda evenimentelor culturale de excepţie care au avut loc la Sibiu, în anul 2007, sub însemnul CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ.

sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse