Noutăţi

  • Cercetarea meşteşugurilor tradiţionale sibiene

    01.09.2010

    Sfârşitul lunii septembrie a marcat încheierea celei de-a doua etape a proiectului Cercetarea meşteşugurilor tradiţionale sibiene, iniţiat şi derulat de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul - Junii” Sibiu, cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional. Pornind de la baza de date a instituţiei noastre, în colaborare cu primăriile şi parohiile din judeţ, au fost stabilite întâlniri cu meşteşugari, pentru a afla informaţii despre situaţia actuală a meşteşugurilor şi a practicării lor. Rezultatele cercetării au coincis, în mare parte, cu cele aşteptate, dar au relevat, din păcate, faptul că meşteşugurile tradiţionale sunt tot mai puţin practicate, că cei vârstnici nu se mai pot dedica meşteşugului din cauza problemelor de sănătate, iar numărul tinerilor interesaţi de arta tradiţională este mic. De asemenea, meşteşugarii subliniază faptul că lipseşte o piaţă propice de desfacere a acestor artefacte. Totuşi, considerăm că această cercetare a fost una eficientă, şi le mulţumim tuturor meşteşugarilor pentru eforturile lor de-a păstra acest tezaur viu şi enumerăm, succint, câteva dintre vetrele active: Retiş, Agnita, Jina, Tilişca, Avrig, Apoldu de Jos, Orlat, Rod, Alţâna, Cacova, Gura Râului, Alămor, Sălişte. Munca echipei de la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul - Junii” Sibiu nu se opreşte aici, căci etapa de cercetare în teren e urmată de faza de prelucrare a informaţiilor de natură verbală, fotografică, audio şi video.